Az 1848-as szabadságharc

A tavasz első hónapja mindenkit örömmel tölt el. Egyre többet süt a nap, reggel madárcsicsergésre ébredünk, és hazafelé menet, ha szerencsénk van, még nincs teljesen sötét. A jó időn túl a magyaroknak más okuk is van az ünneplésre, vagyis inkább a megemlékezésre. Március 15-én van ugyanis az 1848-as szabadságharc évfordulója, ami augusztus 20. után a legfontosabb nemzeti ünnepünk. Lássunk most egy rövid összefoglalót arról, hogy mi is történt ezen a napon, 1848-ban.

Előzmények

A Rákóczi-szabadságharc bukása után Magyarország a Habsburg Birodalom részeként korlátozott jogkörrel rendelkezett, ám bizonyos mértékig önálló volt. A Pragmatica Sanctioban törvényesen rendezték a Birodalom és Magyarország viszonyát. A reformkori országgyűlések nem sok változtatást értek el ezután, de legalább lehetőségük volt arra, hogy kidolgozzák programjukat. Az 1847-es pozsonyi országgyűlésen több párt is fellépett, ezek közül a “fontolva haladókat” magába foglaló Konzervatív Párt a bécsi udvar támogatását élvezte. Sajnos a téli időszakban patthelyzet alakult ki a liberális reformokat tekintve. Február 22-i párizsi forradalom híre lassan elérte az országot, melynek hatására március 3-án Kossuth Lajos megfogalmazta az ellenzék követeléseit: honvédelmi rendszer átalakítása, független magyar bank felállítása, népképviseleti parlament, jobbágyfelszabadítás, magyar független felelős nemzeti kormány és közteherviselés.

március 15

A bécsi fiatalok is egy petíciókeretében fogalmazták meg követeléseiket, ám március 13-án kitört Bécsben a forradalom, majd két nappal később hazánkban is.

A március 15-i események

Ezen a reggelen Petőfi Sándor a Pilvax kávéházban találkozott a márciusi ifjakkal. Vasvári Pállal és Bulyovszky Gyulával aztán Jókai Mórhoz siettek, ahol megszerkesztették a mára jól ismert 12 pontot. A kávézóba visszatérve felolvasták ezt és a proklamációt. Petőfi elharsogta a Nemzeti dalt, majd a megbeszéltek szerint továbbmentek az Egyetem utcába. Itt ismét felolvasták irományaikat, majd a felduzzadt tömeg az orvosi egyetemhez vonult, további tagokat toborozni. Hogy a sajtószabadságot azonnal kiharcolják, reggel 10-re elfoglalták a Landerer és Heckenast nyomdát, ahol sokszorosítani kezdték programjuk írott dokumentumait. Megegyeztek, hogy délután 3-kor kiszabadítják börtönéből Táncsics Mihályt. Az események forgatagában végül csak fél 5-kor került erre sor, amikor is a hatóság épülete előtt követelte jogait. Táncsics kiadatása után a Nemzeti Színházba ment a tömeg, ahol előzetes megbeszélések szerint a korábban betiltott Bánk Bánt játszották a színészek, nemzeti színű kokárdával a mellkasukon. Elhangzott a Himnusz, a Nemzeti dal és a Szózat is. A márciusi ifjak forrongása másnap is folytatódott, a hír Bécsbe is elérkezett. Az udvar végül kénytelen volt meghátrálni és engedett a Pozsonyból érkező küldöttségnek. Beleegyeztek az önálló magyar kormány megalakulásába, és ígéretet tettek rá, hogy a király szentesíti majd a reformtörvényeket. A kormány, mely Batthyány Lajos vezetésével alakult, nem az udvarnak, hanem a választott képviselőknek tartozott elszámolással, ezért felelős is volt, nem csak független.

Következmények

1848. április 11-én megalakult a polgári, alkotmányos Magyarország, a király pedig, ígéretéhez híven aláírta a törvényeket. Innentől kezdve Magyarország polgári parlamentáris állam volt, államformája pedig alkotmányos monarchia. Az áprilisi törvények 32 cikkelyből álltak, melyben a törvények egy része a társadalmi átalakulást szabályozta. Ebben szerepelt, hogy a jobbágyfelszabadítás állami kárpótlással fog megtörténni, eltörlik az ősiséget, megszüntetik a származási különbségeket, törvény előtti egyenlőséget vezetnek be, eltörlik az egyházi tizedet, létrehozzák a nemzetőrséget.

1848 kokárda

A törvények második része az államszervezeti és kormányzati szabályozásokat tartalmazza: Magyarország és Erdély egyesítése, két kamarás parlament, az országgyűlés bővülő jogköre stb.

A márciusi ifjak hatalmas szolgálatot tettek a 19 századi Magyarországnak. Akár külföldön vagyunk, akár otthon, tiszteljük meg emléküket a kokárda viselésével.

images: 1. 2. 

Nézd meg ezt a videót fogászati rendelőnkről!

Napi ár: £5

Legyen fogszabályzód már napi £5-tól!*
*Kamatmentes kölcsön igénylésével

Az ajánlat visszavonásig érvényes.

 

Tovább olvasom

Online bejelentkezés

Foglaljon időpontot még ma!

Programok